In Platform Voeding Nederland hebben zeven organisaties
die werkzaam zijn in de voeding de handen ineen geslagen.

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

DCN is een beroepsorganisatie voor eerstelijnsdiëtisten. DCN ontwikkelt voorlichtingsmaterialen en scholingen op het snijvlak van wetenschap en praktijk.

Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor preventie en behandeling van diverse chronische aandoeningen waarbij gezonde voeding een belangrijk aspect is.

De NAV is de vereniging voor voedingswetenschappers in Nederland en staat voor verbinding, kwaliteit en integriteit van de voedingswetenschappen.

De BGN draagt bij aan gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking door vakkundige en persoonlijke dienstverlening inzake gewichtsbeheersing.

De NVD behartigt de belangen van de diëtist; dé specialist wat betreft voeding in relatie tot ziekte, gezondheid en leefstijl.

Expertisecentrum om wetenschappelijke inzichten over voeding en leefstijl toepasbaar te maken in de (medische) zorg door onderzoek, innovatie en kennisverspreiding.

Ons doel

Wij willen bijdragen aan de gezondheid van inwoners van Nederland op basis van onze gezamenlijke visie op voeding, met professionals die betrokken zijn bij preventie en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen.

Wij doen dit door

  •  het uitdragen van het belang van voeding bij preventie en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen naar professionals en
  • het versterken van eenduidigheid van informatie, adviezen en scholing op het gebied van voeding

Onze visie op voeding

Een gezond voedingspatroon is essentieel voor behoud en verbetering van de gezondheid. De Richtlijnen goede voeding en Voedingsnormen vormen de basis. Voor mensen met (bepaalde) aandoeningen kan onder

begeleiding van professionals van deze richtlijnen worden afgeweken en worden de richtlijnen aangevuld met adviezen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en in ziekte-specifieke voedingsrichtlijnen zijn vastgelegd.

Stuur ons een bericht